Perspectief nodig voor ‘verloren generatie’ 138.000 jongvolwassenen

Oproep aan gemeenten: Laat kwetsbare jongvolwassenen niet in de kou staan en maak werk van het perspectiefpact!

De economie trekt aan. Uit de laatste cijfers van CBS blijkt dat de werkgelegenheid blijft stijgen. Dat is goed nieuws voor veel werkzoekenden. Een deel van hen loopt echter het risico blijvend buitenspel te staan. Uit onderzoek door KBA Nijmegen (Onderzoek Perspectief_23-plus) uit maart 2016 blijkt dat ca. 138.000 jongvolwassenen van 23 tot 27 jaar structureel op achterstand staan. Ze hebben geen werk en volgen ook geen opleiding.

Zij hebben geen, onvoldoende of een (achteraf) verkeerde beroepsopleiding genoten.  Zij ervaren belemmeringen in de persoonlijke situatie, hebben soms schulden, hebben negatieve ervaringen met werk en opleiding, en missen vaak ook zelfvertrouwen en een netwerk om uit deze situatie te komen.

Doemscenario: een leven lang ‘baantje in-baantje uit’, ‘uitkering in-uitkering uit’. Het gevaar van te weinig aandacht voor deze groep is evident: beperkte maatschappelijke participatie en een relatief grote kans op uiteindelijk toch een beroep op de sociale zekerheid.

Cedris, ABU, OVAL, NRTO en MBO Raad willen zich maximaal inspannen om deze doelgroep alsnog richting een meer duurzame arbeidsparticipatie te krijgen. Zij willen deze jongvolwassenen op hun eigen verantwoordelijkheid aanspreken én perspectief bieden.

Werk én scholing zijn nodig

MBO Raad en NRTO zijn initiatiefnemers van het Perspectiefpact. Ton Heerts, voorzitter MBO Raad en Hans Hillen, voorzitter NRTO: “Met de uitzendbranche en het bedrijfsleven hebben we partners ‘aan boord’ die dit idee verder kunnen brengen. Soms is het handig dat een school of opleidingsinstituut het voortouw neemt, soms een uitzendorganisatie of een reïntegratiebedrijf. Maar altijd in het besef dat werk en scholing nodig zijn om deze groep jongvolwassenen een nieuw perspectief te bieden.”

Ingrediënten voor een effectieve aanpak:

  • scherpe focus op de doelgroep;
  • persoonlijke en intensieve begeleiding;
  • zorgen voor basisinkomen;
  • regionale invulling.

Lees verder ‘Wat is het Perspectiefpact?’

‘Gemeentes, pak de regie en help 138.000 jongvolwassenen op weg’

Voor MBO Raad en NRTO is het klip en klaar: de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 moeten óók in het teken staan van gelijke kansen voor 138.000 jongvolwassenen van 23 tot 27 jaar met een afstand tot de arbeidsmarkt. Namens deze partijen doet Ton Heerts, voorzitter MBO Raad, daarom vandaag tijdens de ‘Iedereen doet mee’-conferentie van de […]

Upgrade verzorgt lasopleiding voor gedetineerden Penitentiaire Inrichting in Zutphen

  Aan gedetineerden van Penitentiaire Inrichting (PI) in Zutphen wordt een kans geboden een opleiding te volgen en hun toekomstkansen te verbeteren. Vanaf oktober 2017 verzorgt UPGRADE een lasopleiding voor gedetineerden en lasmeesters van de PI. UPGRADE is een opleider voor werkende en niet-werkende volwassenen en gelieerd aan ROC A12. Kans op een succesvolle terugkeer […]

Intiatiefnemers: